Σάββατο 28 Αυγούστου 2010

Το χωριό Γέρμας Καστοριάς

Άποψη του χωριού Γέρμας Καστοριάς απ' την τοποθεσία Χάβος. Η φωτογραφία ελήφθη κάτω από ένα δενδρύλλιο κρανιάς.