Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Η σημερινή τραγική κατάσταση της τεχνητής λιμνούλας {= μπάρας} του Γέρμα.

 


  1. Η κατασκευή τού χωμάτινου φράγματος τής αναφερόμενης τεχνητής λίμνης κόστισε το τεράστιο ποσό των 3.000.000 Ευρώ!

  2. Στη λεκάνη της λίμνης, όταν αυτή κατασκευάστηκε δεν έγινε καμία παρέμβαση. Εγκαταλείφτηκαν τα πάντα όπως ήταν πριν. Όρθια δέντρα, σωροί μπάζων κ. ά.

  3. Δεν έγινε η απαιτούμενη διευθέτηση των ρεμάτων που υπάρχουν ολόγυρά της και γι' αυτό τα νερά τους, με τα χώματα και τις πέτρες που κατεβάζουν, καταλήγουν εντός αυτής.

  4. Δεν έγινε περίφραξη και σήμανση των επικίνδυνων σημείων τής όχθης της. Από τότε που κατασκευάστηκε η λίμνη και μέχρι σήμερα εγκαταλείφτηκε στην τύχη της. Κανείς υπεύθυνος “άρχων” δεν ενδιαφέρθηκε αρκετά και δεν ασχολήθηκε σοβαρά με τη συντήρησή της και με την ανάδειξη τής ομορφιάς της.

  5. Ο χωματόδρομος πρόσβασης στη λιμνούλα, απ' την κοντινή της ασφαλτοστρωμένη οδό Γέρμα – Κορησού, έχει μήκος μόνο 200 μ. περίπου, κι όμως παραμένει σε πολύ άσχημη κατάσταση.

  6. Η σημερινή άθλια εμφάνιση τής λίμνης προκαλεί στενοχώρια, οργή και θλίψη στον επισκέπτη της.

    Σημείωση: Οι παρουσιαζόμενες φωτογραφίες ελήφθησαν την Τετάρτη 4 – 11- 2020.

    Γ.Τ.Α.