Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

Καλλιέργεια ακτινιδίου στον Γέρμα Καστοριάς.


Εκλεκτά ακτινίδια του Γέρμα.
Εισαγωγικά
Το ορεινό χωριό «Ο Γέρμας» Καστοριάς παράγει ποικίλα γεωργικά προϊόντα, που όλα διακρίνονται για την εκλεκτή τους ποιότητα. Αυτή η άριστη ποιότητά τους οφείλεται στο ιδιαίτερο μικροκλίμα του Γέρμα, στην κατάλληλη σύσταση του εδάφους τής περιοχής του, και, οπωσδήποτε, στις ορθές καλλιεργητικές μεθόδους που εφαρμόζουν στα κτήματά τους οι φιλόπονοι Γερμανιώτες γεωργοί.
Τελευταίως, στις παραδοσιακές φυτικές καλλιέργειες των κατοίκων του Γέρμα προστέθηκε δοκιμαστικά και μία νέα, αυτή του ακτινιδίου. Συγκεκριμένα, πριν 3 – 4 χρόνια ο Γερμανιώτης Κώστας Τ. Αλεξίου, και μερικοί άλλοι συγχωριανοί του φύτεψαν στα κτήματά τους ευάριθμα δενδρύλλια ακτινιδίων. Τα δενδρύλλια αυτά εφέτος (Σεπτέμβριος 2018) καρποφόρησαν για πρώτη φορά και παρήγαν καρπούς ανώτερης ποιότητας. Το γεγονός αυτό χαροποίησε τους προαναφερόμενους καλλιεργητές ακτινιδίου, καθώς και αρκετούς νέους αγρότες του Γέρμα που σκέπτονται ν’ ασχοληθούν προσεχώς με τη συστηματική καλλιέργεια του εν λόγω φυτού.
Ακολούθως παρατίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του λήματος “ακτινίδιο” της Βικιπαίδειας:

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF

Σημείωση. Όλες οι φωτογραφίες παρουσιάζουν ακτινίδια του Γέρμα.


Ο Γέρμας Καστοριάς.