Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

Ρυπογόνο Λατομείο στο Χωριό “Ο Γέρμας” Καστοριάς.


 Η επιδιωκόμενη δημιουργία και λειτουργία Λατομείου αδρανών υλικών πλησίον του οικισμού Γέρμα, εάν συμβεί, θα βλάπτει με τα ρυπογόνα νέφη τής σκόνης που θα παράγουν διαρκώς και σε άφθονες ποσότητες οι μεγάλοι σπαστήρες του, την υγεία των κατοίκων του χωριού και των ζώων τους, και θα προξενεί πολλές ζημίες στα βοσκοτόπια και στις καλλιέργειες των αγρών τους.

Ο Γέρμας βρίσκεται, ως γνωστόν, εντός μιας στενόμακρης κοιλάδας, που περιβάλλεται από ψηλά βουνά και που διαθέτει ένα μόνο άνοιγμα στο νότιο άκρο της, στην τοποθεσία Πόρος. Εφόσον και όταν δημιουργηθεί το λατομείο στο μέσον τής εν λόγω κοιλάδας, τα νέφη της σκόνης του θα διασκορπίζονται ακατάπαυστα και θα παραμένουν και θα επικάθονται σε όλη την επιφάνειά της. Αυτό θα είναι καταστροφικό για τον Γέρμα και γι΄ αυτό πρέπει άμεσα να πάρουν θέση κατά της δημιουργίας και λειτουργίας του αναφερόμενου Λατομείου οι δύο Βουλευτές και ο Αντιπεριφερειάρχης του Νομού Καστοριάς.

Σημειωτέον, ότι η κόκκινη σκόνη της Σαχάρας σηκώνεται από την Αφρική και διασκορπίζεται σε όλη την Ευρώπη !

Γ.Τ.Α.