Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι του Γέρμα Καστοριάς, για την προσπάθεια δημιουργίας ρυπογόνου Λατομείου στο χωριό τους.


Αναστατώθηκαν οι Γερμανιώτες που κατοικούν στον Γέρμα Καστοριάς και σε όλον τον κόσμο, όταν πληροφορήθηκαν προχθές από το Διαδίκτυο, ότι ο Δήμαρχος του Άργους Ορεστικού προσπαθεί εδώ και καιρό να δημιουργήσει Λατομείο Αδρανών Υλικών πλησίον του χωριού τους. Αγανάκτησαν δε σφόδρα με την ενέργεια αυτή του Δημάρχου, διότι το εν λόγω Λατομείο, που θα είναι ανάλογο με αυτό των Μαυροχωρίου, θα επιφέρει οπωσδήποτε μεγάλες και ανεπανόρθωτες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον του Γέρμα - και γενικότερα της πατρίδας μας - και θα ρυπαίνει διαρκώς με σκόνες και καυσαέρια την ατμόσφαιρα του χωριού τους.
Οι Γερμανιώτες, αντιδρώντας σ' αυτά τα σχέδια του Δημάρχου, ενημέρωσαν ήδη σχετικώς αρκετές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις στην Ελλάδα, πρόκειται δε να ενημερώσουν προσεχώς και ανάλογες Οργανώσεις της Ευρώπης και εν ανάγκη να προσφύγουν στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Οι Γερμανιώτες αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν δημόσια και να συγχαρούν την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, διότι αντέδρασε δυναμικά στην αναφερόμενη προσπάθεια του Δημάρχου Άργους Ορεστικού, αναμένουν δε να ιδούν άμεσα και την ίδια αντίδραση από τους Βουλευτές του Νομού και τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Γ.Τ.Α.


Δημιουργία Λατομείου αδρανών υλικών στον Γέρμα, καταστροφικού για το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας.


Πριν από 60 χρόνια περίπου δημιουργήθηκε ένα Λατομείο Μαρμάρου στον Γέρμα Καστοριάς, που προξένησε έως τώρα πολλές ζημίες στο φυσικό περιβάλλον τού χωριού. Από τη λειτουργία του ο Γέρμας και οι κάτοικοί του, όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχαν απολύτως κανένα όφελος. Είχαν μόνο θορύβους από εκρήξεις φουρνέλων, μαρμαρόσκονες, μπάζα, καταστροφές στους δρόμους, περιβαλλοντικές ασχήμιες κλπ. Πριν από λίγα χρόνια το Λατομείο έπαψε να λειτουργεί και οι κάτοικοι ανακουφίστηκαν. Τελευταίως όμως, πληροφορήθηκαν με έκπληξη και οργή, ότι εν αγνοία τους κι ενώ είναι οι άμεσα σχετιζόμενοι μ' αυτό, γίνονται ενέργειες από το Δήμο του Άργους Ορετικού να ξαναλειτουργήσει ως Λατομείο αδρανών υλικών, που θα είναι πολύ πιο ρυπογόνο απ' το προηγούμενο. Οι Γερμανιώτες θέλουν να σταματήσουν αμέσως όλες οι ενέργειες για την ξαναλειτουργία τού εν λόγω Λατομείου και να ενημερωθούν από το Δήμο για τις επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία του στο φυσικό περιβάλλον και στον ατμοσφαιρικό αέρα του χωριού τους. Θέλουν επίσης να πάρουν σωστή θέση υπέρ του χωριού και γενικότερα υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος τής πατρίδας μας οι Βουλευτές του Νομού Καστοριάς, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς.
Το παρόν κείμενο συνοδεύεται από μερικές φωτογραφίες του Λατομείου, για τη σχετική ενημέρωση των αναγνωστών του.