Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι του Γέρμα Καστοριάς, για την προσπάθεια δημιουργίας ρυπογόνου Λατομείου στο χωριό τους.


Αναστατώθηκαν οι Γερμανιώτες που κατοικούν στον Γέρμα Καστοριάς και σε όλον τον κόσμο, όταν πληροφορήθηκαν προχθές από το Διαδίκτυο, ότι ο Δήμαρχος του Άργους Ορεστικού προσπαθεί εδώ και καιρό να δημιουργήσει Λατομείο Αδρανών Υλικών πλησίον του χωριού τους. Αγανάκτησαν δε σφόδρα με την ενέργεια αυτή του Δημάρχου, διότι το εν λόγω Λατομείο, που θα είναι ανάλογο με αυτό των Μαυροχωρίου, θα επιφέρει οπωσδήποτε μεγάλες και ανεπανόρθωτες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον του Γέρμα - και γενικότερα της πατρίδας μας - και θα ρυπαίνει διαρκώς με σκόνες και καυσαέρια την ατμόσφαιρα του χωριού τους.
Οι Γερμανιώτες, αντιδρώντας σ' αυτά τα σχέδια του Δημάρχου, ενημέρωσαν ήδη σχετικώς αρκετές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις στην Ελλάδα, πρόκειται δε να ενημερώσουν προσεχώς και ανάλογες Οργανώσεις της Ευρώπης και εν ανάγκη να προσφύγουν στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Οι Γερμανιώτες αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν δημόσια και να συγχαρούν την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, διότι αντέδρασε δυναμικά στην αναφερόμενη προσπάθεια του Δημάρχου Άργους Ορεστικού, αναμένουν δε να ιδούν άμεσα και την ίδια αντίδραση από τους Βουλευτές του Νομού και τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Γ.Τ.Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου